10 February

Message from Principal 2nd Term

We have successfully moved onto Phase 3 of our Responsible Return Plan this means that we have opened our doors to all students to return to in-person instruction with gradual introduction of some extracurricular activities.

27 October

Midterm break approaches

Midterm break: The school will observe a midterm break. Which will commence on Monday 2nd November 2020, and end on Friday 6th November 2020. Classes will resume on Monday 9th November 2020.

04 October

SRIS to reopen on Tuesday

This is to inform you COVID-19 Headquarters announced that we will reopen school to resume offline education from Tuesday the 6th of October for grade 2-6, in addition to grades 0 and 1. Although we did not receive the official letter from the ministry of education, yet we are getting ready to prepare for offline education taking all the necessary precautions to the pandemic situation. 

30 September

Социалдык алыстоо учурунда рухту бийик кармоо

Чыгармачылык жана жаңычылдык тарбиячыга ээ болуунун баалуу куралы болуп саналат жана учурда ушул сапаттар болуп көрбөгөндөй маанилүү. Студенттер менен байланышуунун жаңы ыкмаларын издөө жана алардын рухун мүмкүн болушунча жогорку деңгээлде сактоо, биз социалдык дистанцияны колдонуп, билим берүү стандарттарын сактап калуу жана келечектеги өлкө лидерлери алардын эңсеген ийгилик деңгээлине жетиши үчүн маанилүү.