This post is also available in: English (Англисче) Русский (Орус)

Директордун кабары

СРИС директору Шелли Гуптадан үзгүлтүксүз билдирүүлөр.

Директордун блогу

Эл аралык Силк Роад мектебинин директору Шелли Гупта ата-энелер жана окуучулар менен дайыма байланышта. Биздин мектептин блогунда “Директордун кабары” мектептеги окуяларлар жөнүндө маалымдайт.

Бишкек эл аралык Силк Роад мектебинде билим берүүнүн маанилүүлүгүнө ишенемин жана окутууга ынтызармын.

Шелли Гупта

First Term Retrospective
First Term Retrospective

Ms Shelly, director of SRIS, looks at achievements during the first term and gives an insight about projects currently in the pipeline.

Туруктуу өзгөрүүлөр

SRIS директордун кайрылуусу 2021-03

2021-жылдын 19-мартында Асанбай борборунда (Бишкек) Нооруз майрамын белгилөө учурунда СРИС, Силк Роад эл аралык мектебинин директору Шелли Гупта 2020/2021-окуу жылынын алгачкы эки чейрегинде ишке ашкан өзгөрүүлөрдү, ошондой эле үчүнчү чейректе жана кийинки окуу жылына (2021/2022) уланып жаткан долбоорлор жөнүндө айтып өттү.

Жаңы лидерлик команда

Эл аралык Силк Роад мектеби 2020-жылдын июнунан тартып кыргыз жараны ээлик кылууда. 2020/2021 окуу жылынан бери, жаңы эл аралык лидерлер командасы тарабынан көп нерсе жакшыртылган, мисалы: Толук IGCSE /ICE окуу программасы, мектептин тазалыгына жана англис тилин экинчи тил катары көбүрөөк көңүл бурулуусу.

Жаңы көз караш
Эл аралык Силк Роад мектебинде башкаруунун жаңы ыкмаларын колдонуу менен биз мектептин иштөө максаттын озгөрттүк:

«СРИС» – коомго өз салым кошкон, кадыр барктуу жарандардан болуу үчүн зарыл болгон социалдык, маданий жана туруктуу инсанды өнүктүрүү үчүн эң мыкты мектеп. SRIS бүтүрүүчүлөрү балуу жана түбөлүктүү тажрыйбаларды топтоп, ар бир баштаган ишинде жакшы ийгиликтерге жетишишет.

Жаңы максат

Эл аралык Силк Роад мектебинде биздин көзкарашыбыздын өзгөрүүсү, биздин мектептин иштөө максатынын озгөрүүсүнө алып келди.

SRIS окуучуларга алардын инсандык сапаттарын өркүндөтүү жана келечектерин куруу чеберчилигин алуу үчүн зарыл болгон жоопкерчиликти, ак ниеттүүлүктү жана өзүн-өзү багытоону өркүндөтүүгө мыкты стимул берүүнү көздөйт.

S ➜ Багыттоо

“СРИС”те окуу кызыктуу болуш үчүн биз окуучуларды баардык жактан багыттап, шыктандырып турабыз.

R ➜ жоопкерчилик

Биз бардык адамдарга, жандыктарга жана айлана-чөйрөгө сый-урмат менен мамиле жасоого үйрөтөбүз.

➜ Актык

Биз айланабыздагы адамдардын жана дүйнөнүн муктаждыктарын урматтайбыз жана алган милдеттенмелерибизди аткарабыз.

S ➜ Өзүн өзү сыйлоо

Биз өзүбүздү жана бизди курчаган айлана-чөйрөнү калыптандырабыз. Биз үйрөнүп, өнүгүп, өзүбүздүн мыкты түгөйүбүз болгубуз келет.

Баяндаманын толук тизмеси
 • Жаңы лидерлик команда
 • Жаңы көз караш
 • Жаңы максат
 • Онлайн окутуунун жакшыртылышы
 • Гигиеналык чаралар менен толук офлайн режимге кайтуу
 • Кембридж башталгыч мектептин программасын жакшыртуу
 • Кембридж орто мектептин программасын жакшыртуу
 • Академиялык кийгилишүү
 • Индукциялык программалар
 • Жакшыртылган ЭСЛ бөлүмү
 • Ашкананын тамактарын жакшыртуу
 • СРИС кыргыз жана орус тили программасын жаңыртуу
 • Кыргызстан тарыхы боюнча окуу программасын жакшыртуу
 • Долбоордук окууну кеңейтүү (PBL)
 • Ата-эне жана окуучулардын добуш берүүсү менен тандалып алынган мектеп формасын жаңылоо.
 • IGCSE “ICE” окуу программалары
 • Кембридждин жогоркуу окуу программасы – АС жана А деңгээли (11-жана 12-класс)
 • Немис тилин кошумча чет тили катары кошуу
 • СРИС жайкы мектеп программасы
 • 2021-жылдын 15-апрелине чейин каталуу мезгили – Күтүү тизмеси өсүүдө
Туруктуу өзгөрүүлөр (SRIS Баяндамасы негизи 2021-03)
Туруктуу өзгөрүүлөр (SRIS Баяндамасы негизи 2021-03)

2021-жылдын 19-мартында Асанбай борборунда (Бишкек) Нооруз майрамын белгилөө учурунда СРИС, Силк Роад эл аралык мектебинин директору Шелли Гупта 2021-окуу жылынын алгачкы эки чейрегинде ишке ашкан өзгөрүүлөрдү, ошондой эле үчүнчү чейректе жана кийинки окуу жылына (2020/2021) уланып жаткан долбоорлор жөнүндө айтып өткөн.

Message from Principal 2nd Term
Message from Principal 2nd Term

We have successfully moved onto Phase 3 of our Responsible Return Plan this means that we have opened our doors to all students to return to in-person instruction with gradual introduction of some extracurricular activities.

Keeping (School) Spirits High During Social Distancing
Keeping (School) Spirits High During Social Distancing

Creativity and innovation are valuable tools for an educator to have, and right now, these traits are more important than ever. Finding new ways to connect with students and keeping their spirits as high as possible as we practice social distancing are essential to maintaining educational standards and ensuring the future leaders of our country can achieve the level of success they aspire to.