Актив менен пассивдин ортосундагы айырманы түшүнүү үчүн - бизнес эң маанилүү сабактардын бири болуп саналат. Биздин 11-класстын окуучулары бизнес сабактарында CASHFLOW® оюнун ойноп, каржылыкты пландоо боюнча билимдерин өркүндөтүштү. CASHFLOW® оюнун "Бай ата, кедей...