This post is also available in: English (Англисче) Русский (Орус)

SRIS тил бөлүмү көркөм котормолорду башкаруу программасы (titleCAT = Компьютердин жардамы менен которууtitle ) жана байланыштырууга арналган академиялык программа болгон Memsource Academic Editionди колдонууга мүмкүнчүлүк алды. Ошондуктан SRIS тил мугалимдерин жана студенттерди заманбап машинанын жардамы менен которуу ыкмаларын колдонууга үйрөтүүдө Memsource программасын колдонот.

titleMemsource- дүйнөлүк компанияларга эффективдүү которууга жардам берүү болуп саналат.title Memsource Academic Edition платформасына акысыз кирүү мүмкүнчүлүгүн бергендиги үчүн ыраазычылык билдиргибиз келет. Memsource Cloud – бул интегралдык машинанын жана адамдын котормосун, терминологияны камтыган жана CAT (Компьютердин жардамы менен которуу) камтыган толук котормонун платформасы. Memsource – алдын ала которууну, которулган сөздөрдүн сакталуусу терминдердин негиздерин жана машинанын алдын-ала котормосун камтыйт.

The SRIS language department has been granted access to the Memsource Academic Edition, an academic program designed to get students in touch with state of the art translation management software (CAT).

We would like to thank Memsource for granting us free access to their platform through the Memsource Academic Edition.

SRIS жогорку орто мектептин орус жана кыргыз курстарында “Memsource” программасы колдонот. Биз тил тобубузду “CAT” боюнча үйрөтө баштадык жана бул веб-сайтты үч тилдүү маалыматтын түрлөрүн жүргүзүү үчүн колдонуп жатабыз.

Компьютердик котормо (CAT) көп тилдүү компаниялар тарабынан документтерди гана эмес, көп тилдүү веб-сайттарды же программалык котормолорду башкаруу үчүн колдонулат. Ал ошондой эле колдонуучунун укуктарын жана иш процесстерин башкарууга мүмкүндүк берет. Эгер сиз дагы эле компанияңызда кол котормосун колдонуп жатсаңыз жана кызматкерлериңиз жөн гана текст файлдарын электрондук почта аркылуу жөнөтүп жатышса, анда “Memsource”ту колдонуп көрүүнү сунуштайбыз. Бул, албетте, SRISде биздин жашообузду бир топ жеңилдетти жана көп тилдүү баарлашууну башкарууда кыйла натыйжалуу кылды.

“Memsource Academic Edition” аркылуу алардын платформасына акысыз кирүү мүмкүнчүлүгүн бергендиги үчүн “Memsource” компаниясына ыраазычылык билдиребиз.